[ zpět ]

Chci to
KING SIZE

Chci, chci, chci to
B?h ví ?e nem??u za to
Chci, chci, chci to
Bez toho dnes nevydr?ím
Vím ?e chci to

Jedu si no?ní tramvají
Hospody hasnou chodci zívají
Ti st?ízliví i opilí
A» b??í ?i le?í myslí jen na to
Jak jdou na to

Chci, chci, chci to
B?h ví ?e nem??u za to
Chci, chci, chci to
Bez toho dnes nevydr?ím
Vím ?e chci to
Chci to

Jedu slune?nou tramvají
Lidi jsou milí d?ti mávají
Ti rozhodní ?i váhaví
A» stojí ?i jedou myslí jen na to
Jak jdou na to

Jedu si hv?zdnou tramvají
Planety chladnou
komety m? míjejí
Ti vyv?elí i zplození
A» se to?í a letí
stejn? myslí jen na to
Jak jdou na to
Ti vyv?elí i zplození
P?ece se to?í já myslím na to
Jak jdem na to

[ zpět ]