[ zpět ]

Smute?ní slavnost
KING SIZE

Pár n??ných v?t vrátí nás
Zpátky do ?as? trávy a prázdných dlaní
Tam venku zu?í sv?t
Tady uvnit? protíná? poledníky tajných p?ání
Jak sám otá?í? ten t??ký sv?t
Nastává klid tajných zbraní
Stoupá
Krou?í
Vír krutých lásek
ve sklen?ných lou?ích
?íhá
Raní
Ospalá bitva
klid tajných zbraní

Jsi st?elný prach vtrhlinách
V pochybách ?eká? na mé vzplání

Stoupá
Krou?í

?íhá
Raní.

[ zpět ]