[ zpět ]
Milan Steigerwald
Milan Steigerwald
klávesy
Milan Steigerwald - hudební skladatel, klavírista, producent a vydavatel

Narozen v Praze dne 13.6.1961

1967-80 studium ZU© ©pan?lská ul. obor klavír u prof. Pavla Tesa?íka a prof. Anny Fejerové - B?lohlávkové.
Je laureátem ?ady klavírních sout??í, kde se umís»uje na p?edních místech v republice

1976-80 gymnázium v Praze "Na Zatlance"

1980-84 V©E Praha

1980-2005 skladatelská praxe v ?ad? ?ánr? od rocku p?es jazz, alternativu a? po klasickou hudbu

1980 zalo?il a vedl kultovní undergroundovou skupinu HARMASAN
1983 zalo?il a vedl jazzrockovou skupinu Vále?ek

od r. 1984 svobodné povolání - koncertní a studiová praxe hrá?ská a aran?érská ( rocková a jazzová uskupení, FYSIO, TO?R, Orch.?s.televize...)

1984-88 studium a absolutórium Konzervato?e Jaroslava Je?ka v Praze obor klavír u prof.Anny ©enflukové a prof. Jana Vrány,studium kompozice u prof. V?roslava Neumanna

1987 zalo?il a vedl rockovou skupinu "KING SIZE international rock band"

od r. 1988 spolupráce s "experimentálním studiem ?eského rozhlasu v Praze" a p?átelství s hudebním skladatelem Jind?ichem Brabcem ( autorem Modlitby pro Martu )

1988-94 studium a absolutórium na Pra?ské státní konzervato?i obor skladba u prof. Angelo Michajlova, obor klavír u prof. J.Tomana

1990 získal stipendium na Berklee Collage of Music Boston - USA

1990 druhé místo v národní skladatelské sout??i D??ínská Kotva

1992 laureát ceny Pabla Cassalse - Barcelona 1992 za pís?ový cyklus Requiem

1993 zalo?il Agenturu P?íkrý les pro agenturní a koncertní ?innost, produkci a pozd?ji i vydávání vlastních a sp?átelených projekt? alternativní, rockové a klasické hudby

1994 studijní pobyt Anglie - University of Guildford

1994-96 pedagogické p?sobení v rockové ?kole Come to Jam v Praze - Stod?lkách

1995 studijní a pracovní pobyt Francie - Bretagne - Quimper

1996 studijní a pracovní pobyt USA - New York City

1995-2002 studijní a pracovní pobyt N?mecko - Westerland - Sylt
[ zpět ]