adresa: Agentura Příkrý les
Břežany II/85
282 01 Český Brod
Czech republic
tel.: 603 454 166
321 672 016
e-mail: steepforest@seznam.cz
web: http://www.steepforest.cz
správa webu: jakub_fin@centrum.cz