[ zpět ]

®alm
KING SIZE

Nový den vstává, út?chu dává
U? vím ?e stane se co má se stát
Vrba se sklání nad t?ní p?ání
Tak svá a bezedná je temná du?e má

Vítr zm?n má vát sníh sn? tát
Slunce vá?ní plát má náru? má h?át

Hledám pevnou zem, bu? mi nápomocen
Musím tvou hru hrát, tvá v?le má se

[ zpět ]