jméno e-mail
vzkaz
napite ?lo dev?


[ novější ][ starší ]
Hanka P 17.6.2011, 21:12
Dobrý den Pavlo.

Oslava byla ú?asná.Královsky jsme se
bavili opravdu.Moc Vám to slu?elo.Jo a King
S... SUPER!!!!!!!Ty fláky jsem nesly?ela
stra?n? dlouho.
I já zahodila ostych a ?la pop?át
Milanovi,ne? jsme jeli dom?.P?i?lo mi to
jako slu?nost.
No vypadal vyd??en?,kdy? m? vid?l.?íkal si
asi sakra ten obli?ej neznám.Prohlí?ela jsem
si si ornamenty co máte na sob?
namalované,proto?e z hledi?t? to není vid?t.

To nem??e být nikdo od nás.
Byl stra?n? v?elej a p?íjemnej,ne?ekala
jsem to.
Tam jsem se pobavila, na pódiu s n?jakým
chlápkem a ten ?íkal s úsm?vem.Jé hele
n?jaká tvoje Fans.Já NE jdu pop?át a jedu
dom?,mám ráda Milana a Pavli tvorbu toť
v?e.Jo výborný pití Antigona ud?lalo s
n?kterýma svoje.:-) Výborná.

Tro?ku m? mrzí,?e neklaply ty
fotky.Nevadí:-)
Aspo? jsem si z Žántí dohodla CD.


Je?t? musím Vám Pavlí napsat.Jeli jsme
dom? po p?l noci.Dorazila jsem do postele
kolem druhé a vstávala ve 4 hodiny do práce.

V práci celej den honi?ka.
Chci tím ?íct,?e ta cesta a ten ztracenej
?as ze spánku FAKT ZA TO STÁL!!!

D?kuji,?e jste a hrajete.

M?jte se nádhern? .HAnka
KING SIZE 1.6.2011, 22:20
KING SIZE - PO 5 LETECH JEDEN EXKLUZIVNÍ
KONCERT! 13.6. 2011. Info a videopozvánka
zde: http://bit.ly/mjNfyw
KING SIZE 1.6.2011, 22:19
KING SIZE - PO 5 LETECH JEDEN EXKLUZIVNÍ
KONCERT! 13. ?ervna 2011! V?echno info a
videopozvánka zde: http://bit.ly/mjNfyw
Pavla 28.2.2011, 17:11
t??te se na návrat KING SIZE u p?íle?itosti
Milanových p?lstoletých narozenin 13.6.2011
Ká?a 4.2.2011, 5:28
Jste nejlep?í na sv?t?!Jen ?koda ?e vás tu
moc ?echu nezná,ale v?ude o vás
vyprávím.Happy Sapiens je fakt super packa
skv?lá skladba:o)JEN TAK DáL!!!
Katcha 18.8.2010, 14:21
King Size, tvo?te, hrajte, vydávejte,
vyrostla jsem na vás...
luká? 19.3.2010, 0:37
KDY ZA?NETE HRÁT? ?ekám/e u? 5 let !
Michal 11.3.2010, 8:55
Nazdárek Mist?i. Velké díky za Antigonu a
samoz?ejm? i za King size. Jsem MOC rád ?e i
u nás se najdou velikáni kte?í d?laji super
muziku a ne jen byznys. Mám velice rád
projekt Ayreon a proto m? va?e Antigona
velice pot??ila, obohatila atd. Díky moc a
stra?n? se u? t??ím na vá? dal?í sv?tovej
po?in. Michal z kamionu
Šebek Vilém 18.9.2009, 15:29
Ahoj. Prosím o radu, kde se dá koupit CD
Happy Sapiens 1993. D?kuji za odpov??. Vilda
Šebek