Kateryna Kolcová - Tlustá

diskografie

Inspiration Klezmer
Inspiration Klezmer // 2006
Echod mi jodeo?
mp3
In der Finster
mp3
Esn est Zich
mp3
Nikolaev Chaids' Nigun
mp3
Volt ich gehat kojech
mp3
Oj dortn, dortn
mp3
Tsvey taybelekh
mp3
Roys, roys
mp3
Drunk Wedding
mp3
Frajíru
mp3
Universal Lover
mp3
Oj, oj, oj Rebe
mp3
Oj klubitsja tumanitsja
mp3
Dunaj, Dunaj
mp3
Vitre, vitroňku
mp3
Schnur mayn schnur
mp3
Vid takoji tosky
mp3

Motto:
Šalom Alejchem
– Židé, haličtí Čechové, Ukrajinci, Poláci, Maďaři či Rumuni spolu žili a umírali, ale každý šel spočinout na svůj hřbitov


Motto tohoto CD je zároveň tématem, které zpracovává Kateřina Kolcová-Tlustá v doktorátské práci na Filozofické fakultě univerzity Karlovy ( obor ethno muzikologie):
Klezmerská tradice v souvislosti s kulturami okolí ( Ukrajina, Polsko, Rusko, Maďarsko a východní Slovensko )

Tato neobyčejná zpěvačka, která svým uhrančivým hlasem dokáže překonat těžký handicap slabého zraku a doslova přikovává své posluchače k sedadlům v hledištích po celé Evropě i v americkém zámoří, připravila ve spolupráci s producentem a hudebním skladatelem Milanem Steigerwaldem album písní, které nejen dokumentují historický vývoj střední a východní Evropy, ale dále navazují svým soudobým pojetím na nové uchopení klezmerské tradice. Písně v jidiš pocházející z různého kulturního prostředí Rakousko-Uherska nemají naprosto přesné a ohraničené národnostní určení. A to je na nich právě nesmírně zajímavé – jsou dokladem neexistence hranic v lidové umělecké tvorbě, dokladem umělecké sounáležitosti spolužijících národů. Ve všech se totiž zpívá jak v jidiš, tak mají i jazykovou mutaci té které země. V současnosti je to navíc právě angličtina, která vniká do živé struktury staré klezmerské písně a opět ji obohacuje o nový rozměr.
Nápěvy jsou často typické ukrajinské či jiné středo a východoevropské země,např. rumunské, polské, maďarské a samozřejmě i české – tedy spíše haličské. Stejně tak je to i s tématy písní, jen jejich jazykové obměny a formy jsou rozličné v různých jazycích jak tohoto tradičního území, tak nyní i nové zámořské New Yorkské vlasti klezmeru.

Písně zachycují nesmazatelnou atmosféru těchto kousků země a jsou pravým pokladem evropských a nyní i amerických tradic, které stojí za to zachytit a rozvinout v jejich stávající podobě a se stávajícími technickými možnostmi, podobně jako to v minulých stoletích pro budoucí generace zaznamenali ve svých sbírkách bohužel jen v tištěné podobě velikáni světové literatury a hudby.

Jako vzácné hosty můžete na tomto CD - a zároveň na živých koncertech k příležitosti jeho vydání uváděných - slyšet zajímavou osobnost z oblasti klezmerské world music, kanadského multiinstrumentalistu, skladatele, zpěváka a DJ Socalleda, se kterým Kateryna umělecky spolupracuje na projektech živé filmové hudby, a dále i písně New Yorkské klezmerské skladatelky a zpěvačky Poliny Achkinazi a její dcery Sarah Mina Gordon.

Pavla „Forest“ Forstová ing.arch.
Rockerka, architektka a producentka tohoto alba


Yadid Nefesh
Yadid Nefesh // 2000
Psalm 121
mp3
Yadid Nefesh
mp3
Shomrej Shabat
mp3
Amol Iz Geven
mp3
Saposhkelex
mp3
Jankele
mp3
Varnichkes
mp3
Zog mir du shejn mejdele
mp3
Adio querida
mp3
Aire de mujer
mp3
Spanish flies
mp3
La Serena
mp3
Public place
mp3
Yber betten
mp3
A pastexel
mp3


© Steepforest 2006