Kateryna Kolcová - Tlustá

biografie

Kateryna Tlustá-KolcovázpěvačkaNarodila se 6.8.1971 na Ukrajině v Kyjevě. Vychovávána pouze matkou vyrůstala v těžkých životních podmínkách. Přestože netušila nic o svém národnostním původu, měla již od mládí kontakty s židovským prostředím. Jejím největším snem bylo stát se zpěvačkou. Vystudovala gymnázium pro slabozraké a lidovou školu umění. Protože žádná z ukrajinských vysokých uměleckých škol ji pro její slabozrakost neumožnila studium, bylo pro ni východiskem studium folkloristiky, které významně zúročila ve své umělecké praxi.Prostřednictvím redakce rozhlasu Svobodná Evropa se jí podařilo přijet do České republiky a studovat na Konzervatoři Jana Deyla pro slabozraké a nevidomé v Praze obor zpěv. V Čechách se zamilovala a vdala. Jak sama říká, její manžel je nejlepší ze všech. Doprovází jí při její koncertní činnosti a je jí velkou oporou. Pěvecký projev Kateřiny Tlusté-Kolcové má nebývalou vitalitu a vroucnost. Židovské lidové písně v jejím podání svou naléhavostí, prožitkem i něhou nenechají nikoho chladným, její krásný sytý hlas vládne dynamikou i barevností, a proto je zajisté jedním z největších objevů naší hudební scény.V současné době je studentkou Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze obor ethno-muzikologie.
© Steepforest 2006